בחירת רישיון
התחברות

האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?

אם הקנס הוטל עקב עבירת תעבורה, רשאית רשות הרישוי לעכב רשיון.