מאגר שאלות תאוריה

האם רשות הרישוי (משרד הרישוי) רשאית לעכב את חידוש רישיון נהיגה של בעל הרישיון החייב בתשלום קנס?

  • לא. משרד הרישוי אינו רשאי לעכב חידוש רישיון נהיגה ללא הסכמתו של בעל רישיון הנהיגה.
  • כן. היא רשאית לעכב בגין כל קנס שהוטל על ידי כל גוף ממשלתי.
  • כן. משרד הרישוי רשאי לעכב בתנאי שהקנס כולל גם רישום נקודות בשיטת הניקוד בתעבורה.
  • כן, בתנאי שהקנס הוטל עקב עבירת תעבורה.

הסבר: אם הקנס הוטל עקב עבירת תעבורה, רשאית רשות הרישוי לעכב רשיון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה