בחירת רישיון
התחברות

כאשר מוצב התמרור הזה:

מותר להוריד נוסעים אך אסורה חניה במקום זה

practiceimage