בחירת רישיון
התחברות

מהי מהירות סבירה בעת נהיגה?

מהירות המאפשרת לנו תגובה בעת סכנה