מאגר שאלות תאוריה

כיצד תנהג על פי התמרור?

  • בהתקרבך למסילה צפור, פתח חלון והאזן לרעש הרכבת.
  • עצור תמיד לפני המסילה, הבט ימינה ושמאלה והמשך בנסיעתך.
  • האט עד כדי אפשרות עצירה לפני המסילה.
  • עבור את המסילה במהירות.

הסבר: תמרור אזהרה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה