בחירת רישיון
התחברות

מתי נדרש לפי החוק לבצע מבחן רישוי (טסט) לרכב?

החוק קובע את תקופת הזמן לביצוע מבחן רישוי