בחירת רישיון
התחברות

לאחר חיבור נגרר או נתמך לגורר או לתומך, האם צריך לבדוק את תגובת הבלמים?

כל שינוי במבנה הרכב [חיבור נתמך או נגרר] גורם לשינוי תגובת הבלמים