מאגר שאלות תאוריה

מה אנו חייבים לוודא לפני נהיגה ברכב?

  • שאנו בקיאים בהפעלתו ובשימוש בו.
  • שברכב בוצעו הטיפולים הדרושים לתחזוקתו השוטפת.
  • שברכב נמצאים נורות ונתיכים (פיוזים) חלופיים.
  • שהדלק והשמנים הם מהסוג המתאים להפעלתו התקינה של הרכב.

הסבר: במובן שהדבר הראשון שעלינו לוודא הוא שאנחנו יודעים לתפעל את הרכב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה