בחירת רישיון
התחברות

אתה נוהג ברכב מאחורי רכב אחר. כיצד תימנע מהתנגשות בו?

על ידי שמירת מרחק לפנים.