מאגר שאלות תאוריה

מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?

  • גרימת עיכובים לרכב המגיע מאחור או מלפנים.
  • סכנת התנגשות עם כלי רכב הבאים ממול או מאחור.
  • גרימת בלימות פתע לרכב המתקרב בכביש.
  • כל התשובות נכונות.

הסבר: פניית פרסה היא פנייה מסוכנת והיא יכולה לגרום להפרעה עד למצב תאונה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה