בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות בעת פניית פרסה?

פניית פרסה היא פנייה מסוכנת והיא יכולה לגרום להפרעה עד למצב תאונה.

practiceimage