בחירת רישיון
התחברות

משולש אזהרה הוא ציוד חובה:

חובה בכל רכב לסימון רכב עומד עקב תקלה בדרך.