בחירת רישיון
התחברות

מהי הסכנה הצפויה לרכב מחובר או מורכב בעת נהיגה בכביש חלק?

סכנת החלקת הנגרר .