מאגר שאלות תאוריה

מה משמעות התמרור?

  • קצה קטע הדרך שבו חל איסור העקיפה.
  • קצה קטע הדרך שבו מותרת העקיפה.
  • קצה קטע הדרך העירונית.
  • אסורה העקיפה לרכב ציבורי בלבד.

הסבר: תמרור המבטל תמרור איסור עקיפה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה