בחירת רישיון
התחברות

כיצד ינהג נוהג ברכב שפגע ברכב או ברכוש אחר שבעליו אינו נוכח בזמן הפגיעה?

נהג הפוגע ברכב חייב להשאיר את פרטיו לנהג הנפגע גם אם הוא לא נוכח ברכב.