בחירת רישיון
התחברות

בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

הרכב מאבד את יכול האחיזה בכביש רטוב