מאגר שאלות תאוריה

בנסיעה בכביש רטוב נוצר מצב של:

  • התהפכות הרכב בשל מהירותו הנמוכה.
  • סכנת החלקה והתהפכות, הניתנת למניעה על ידי הגברת מהירות הנסיעה.
  • סכנת החלקה והתהפכות, המתגברת ככל שהמהירות גבוהה יותר.
  • מרחק התגובה ארוך יותר.

הסבר: הרכב מאבד את יכול האחיזה בכביש רטוב

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה