בחירת רישיון
התחברות

על רכב מוטען "חומר מסוכן". מהו המרחק המינימלי מבניין מגורים או ממבנה ציבור שמותר להחנות אותו?

לפי דרישת רשות הרישוי.