בחירת רישיון
התחברות

באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

בשום מקרה אסןר לנסוע בהילוך סרק. תמיד ובמיוחד בירידה הילוך חייב להיות משולב.