מאגר שאלות תאוריה

באילו מקרים מותר לנהוג ברכב בירידה בהילוך סרק (ניוטרל)?

  • בדרך שאינה עירונית שיש בה ירידות מתונות מותר לשלב להילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
  • בירידה מתונה שאין בה סכנה של חימום הבלמים אפשר לנהוג בהילוך סרק כדי לחסוך בדלק.
  • ברכב ציבורי, באוטובוס ובמונית מותר לשלב להילוך סרק בירידה בדרך שאינה עירונית בלבד.
  • אסור בכל מקרה. בנהיגה בירידה אחד ההילוכים חייב להיות משולב ומופעל.

הסבר: בשום מקרה אסןר לנסוע בהילוך סרק. תמיד ובמיוחד בירידה הילוך חייב להיות משולב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה