בחירת רישיון
התחברות

החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

בזמן חנייה מצד ימין אנו יוצאים מהדלת שלכיוון התנועה יש לנקות בכל אמצעי הזהירות לפני פתיחת הדלת.