מאגר שאלות תאוריה

החנית את הרכב ליד המדרכה בימין הכביש בדרך עירונית:

  • עליך לוודא שהנוסע במושב האחורי משמאל יצא מן הרכב לכביש בזהירות רבה.
  • עליך להדליק אורות חנייה אם אין תאורה ברחוב.
  • לפני יציאתך ממנו עליך לוודא שיציאתך אינה מפריעה לעובר דרך כלשהו.
  • עליך לוודא שהמרחק בין הרכב למדרכה אינו עולה על מטר אחד.

הסבר: בזמן חנייה מצד ימין אנו יוצאים מהדלת שלכיוון התנועה יש לנקות בכל אמצעי הזהירות לפני פתיחת הדלת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה