בחירת רישיון
התחברות

הגורמים העיקריים המשפיעים על יכולתו של הרוכב להתחמק ממטען הנופל מרכב הנוסע לפניו הם:

ככל שנשמור מרחק גדול יותר, שדה הראיה שלנו יגדל ויכולת התמרון תיגדל.