מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

  • כן. הכניסה אסורה לרכב משא בלבד.
  • כן. הכניסה אסורה לרכב ציבורי בלבד.
  • כן.
  • לא.

הסבר: כן. האיסור חל על הרכבים שבציור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה