בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת הכניסה לאופניים לדרך שלפניה הוצב התמרור?

כן. האיסור חל על הרכבים שבציור.

practiceimage