בחירת רישיון
התחברות

מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

בעל מקצוע שהוסמך יכול לתקן ליקויי בטיחות ברכב.