מאגר שאלות תאוריה

מי רשאי לתקן ליקויי בטיחות ברכב?

  • כל נהג, ובלבד שיפעל בהתאם להוראות היצרן.
  • כל נהג בעל ידע וניסיון בתחום מכונאות רכב או הכרת הרכב.
  • רק בעל מקצוע מוסמך במוסך מורשה.
  • כל בעל מקצוע בכל מוסך לתיקון כלי רכב.

הסבר: בעל מקצוע שהוסמך יכול לתקן ליקויי בטיחות ברכב.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה