בחירת רישיון
התחברות

בצומת הוצב תמרור איזה תמרור יוצב במרחק סביר לפני הצומת?

תמרור 117 הוא תמרור אזהרה המוצב במרחק סביר מהצומת על מנת שנוכל להתכונן.

practiceimage