מאגר שאלות תאוריה

מה ההבדל בין התמרורים?

  • אין הבדל ביניהם.
  • תמרור 135 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 306 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 306 מזהיר על התקרבות למעבר חצייה; תמרור 135 מסמן את מקום המעבר.
  • תמרור 135 מוצב בדרך שאינה עירונית; תמרור 306 מוצב בדרך מהירה.

הסבר: תמרור 135 הוא תמרור אזהרה על התקרבות למעבר החצייה, תמרור 306 הוא תמרור מודיעין המציין את מיקום מעבר החצייה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה