מאגר שאלות תאוריה

היכן תעמיד את רכבך לאחר ירידה לשול הדרך בעת הצורך?

  • רחוק ככל האפשר משפת הכביש.
  • במרחק שאינו עולה על 40 ס"מ משפת הכביש.
  • שני הגלגלים הימניים יעמדו על השול ושני הגלגלים השמאליים יעמדו על הכביש.
  • מעבר לתעלה הצמודה לשפת הכביש.

הסבר: על מנת לא ללהפריע לתנועה שבכביש

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה