בחירת רישיון
התחברות

האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

לא. התמרור מזהיר מהתקרבות לצומת עם פניה ימינה.

practiceimage