מאגר שאלות תאוריה

האם התמרור המוצב בדרך לפניך קובע מפרט את כללי מתן זכות הקדימה?

  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור זכות הקדימה תינתן לרכב ציבורי בלבד.
  • לא. כללי מתן זכות קדימה המפורטים בחוק או התמרורים המוצבים בצומת קובעים את חובת מתן זכות הקדימה.
  • לא. כללי מתן זכות קדימה נקבעים על פי לחץ התנועה.
  • כן. בצומת שבו מוצב התמרור, זכות הקדימה תינתן לכלי הרכב הממשיכים בנסיעה ישר בלבד.

הסבר: לא. התמרור מזהיר מהתקרבות לצומת עם פניה ימינה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה