בחירת רישיון
התחברות

בדרך מוצב תמרור 405, ובדרך הזאת עוקף אופנוע רכב פרטי:

תמרור המורא על איסור כניסה לאופנוע ולרכב פרטי בדרך הזאת.

practiceimage