בחירת רישיון
התחברות

האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

כן. הסתעפות של שני כבישים שאחד מהם נותן זכות לשני.

practiceimage