מאגר שאלות תאוריה

האם בתמרור שלפניך יש התייחסות למתן זכות קדימה?

  • לא. זהו תמרור אזהרה ואין הוא בא להחליף תמרורי מתן זכות קדימה.
  • לא. רק תמרורי הוריה מורים על מתן זכות קדימה.
  • לא. התמרור שייך לקבוצת תמרורי הוריה ואינו מחייב מתן זכות הקדימה.
  • כן. עליך לתת זכות קדימה לכלי הרכב בדרך שלפניך.

הסבר: כן. הסתעפות של שני כבישים שאחד מהם נותן זכות לשני.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה