בחירת רישיון
התחברות

מה הן המגבלות של הנהג בעת נסיעה אחורנית?

יש שטח מת גדול בחלקו האחורי של הרכב