מאגר שאלות תאוריה

פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

  • מגבירים את ערנות הנהג.
  • אינם משפיעים על הנהיגה ועל השליטה בה.
  • גורמים לסינוור עצמי של הנהג.
  • אינם מאירים את הדרך כנדרש.

הסבר: אינם מאירים את הדרך ועשויים לסנוור את הנהג שמלפנים וממול.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה