בחירת רישיון
התחברות

פנסי חזית שאינם מכוונים כראוי:

אינם מאירים את הדרך ועשויים לסנוור את הנהג שמלפנים וממול.