מאגר שאלות תאוריה

איך אפשר להבטיח צריכת דלק חסכונית ברכב?

  • בנהיגה בהילוך מתאים ובמהירויות מתונות עד 90 קמ"ש.
  • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-120 קמ"ש, בלי האצות והאטות גסות.
  • בנסיעה בהילוך סרק (ניוטרל) בירידות – ככל שהדבר אפשרי.
  • בנהיגה בהילוך נמוך ובמהירויות של יותר מ-90 קמ"ש.

הסבר: נחסוך בדלק כאשר הרכב יסע במצב אופטימלי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה