בחירת רישיון
התחברות

מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?

לפי דרישת רשות הרישוי