מאגר שאלות תאוריה

מה מספר הנוסעים המרבי שרשאי נהג מונית להסיע במונית?

  • 15, מלבד הנהג.
  • אין הגבלה על מספר הנוסעים שהוא רשאי להסיע.
  • 12, נוסף על נהג המונית.
  • כמספר הנוסעים המצוין ברישיון הרכב.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה