מאגר שאלות תאוריה

האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

  • כן.
  • כן. הכניסה אסורה לתלת - אופנוע בלבד.
  • כן. הכניסה מותרת לכל רכב מנועי בדרך לפניך.
  • לא.

הסבר: תמרור האוסר כניסה לרכבים המסומנים בו

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה