בחירת רישיון
התחברות

האם מותרת הכניסה לאופנוע כאשר תמרור זה מוצב בדרך לפניך?

תמרור האוסר כניסה לרכבים המסומנים בו

practiceimage