בחירת רישיון
התחברות

מתי חייב הנוהג ברכב שמשקלו יותר מ-6,000 ק״ג לעשות הפסקה לחצי שעה?

לפי דרישת רשות הרישוי.