מאגר שאלות תאוריה

מתי חייב הנוהג ברכב שמשקלו יותר מ-6,000 ק״ג לעשות הפסקה לחצי שעה?

  • לאחר שנהג חמש שעות רצופות.
  • לאחר שנהג שש שעות רצופות.
  • במהלך נהיגה של ארבע שעות רצופות.
  • לאחר שנהג ארבע שעות וחצי רצופות.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה