בחירת רישיון
התחברות

משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ציבורי:

לפי דרישת רשות הרישוי.