מאגר שאלות תאוריה

משקלו הכולל המותר של אוטובוס זעיר ציבורי:

  • אינו מוגבל בחוק.
  • לא יהיה יותר מי-4,000 ק"ג.
  • לא יעלה על 6,000 ק"ג.
  • לא יהיה יותר מ-5,000 ק"ג.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה