מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • עבור את המקום המסומן בתמרור מצדו הימני בלבד.
  • דרך מפותלת לשני כיווני הנסיעה בצומת הקרוב.
  • סע ימינה או שמאלה.
  • פניית פרסה שמאלה אסורה.

הסבר: פנה ימינה או שמאלה, אחרי התמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה