בחירת רישיון
התחברות

כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

בדרך שאינה עירונית מותר לצפור.