מאגר שאלות תאוריה

כיצד תסב את תשומת לבו של נהג הרכב הנעקף כשאתה עוקף אותו, בדרך שאינה עירונית?

  • מותר לך לצפור קלות לפני המעבר על פניו, אם הדבר נחוץ.
  • הדלק את פנסי החנייה של הרכב באור יום, אם הדבר נחוץ.
  • סמן לו בעזרת ארבעת מחווני הכיוון של הרכב, אם הדבר נחוץ.
  • צפור במשך כל זמן המעבר על פניו. חשוב שלא יתעלם ממך.

הסבר: בדרך שאינה עירונית מותר לצפור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה