בחירת רישיון
התחברות

למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

נהיגה לפי תנאי הדרך אך מבלי לעבור את המהירות המותרת.