מאגר שאלות תאוריה

למה הכוונה במונח "נהיגה במהירות סבירה"?

  • התחשבות של הנוהג בתנאי הדרך והתנועה בה באופן שתהיה לו שליטה מוחלטת ברכב בכל עת.
  • נהיגה במהירות הדומה למהירותם של הנהגים האחרים מסביב.
  • נהיגה המאפשרת לנהג גם ביצוע פעולות אחרות שאינן חיוניות לנהיגה.
  • נהיגה במהירות לפי רצונו של הנהג, בתנאי שאינה גבוהה מן המהירות המרבית המותרת שנקבעה בחוק.

הסבר: נהיגה לפי תנאי הדרך אך מבלי לעבור את המהירות המותרת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה