בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג כשהאור הצהוב ברמזור מהבהב?

רמזור מהבהב המזהיר בפני הולכי רגל, נתקדם בזהירות וניתן זכות להולכי רגל.

practiceimage