בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

תמרור עצור מחייב לעצור גם אם מחסום הרכבת מורם או אין מתקרבת רכבת.