מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג כשמוצב תמרור "עצור" לפני מפגש מסילת ברזל?

  • עצור כנהוג בכל מקום שבו מוצב תמרור "עצור", והמשך בנסיעה.
  • חובה עליך לעצור רק אם רכבת מתקרבת, נראית או נשמעת.
  • בלילה חובה לעצור. ביום – לא.
  • עצור את רכבך, כבה את מקלט הרדיו או הטלוויזיה או את הקלטת ופתח את חלון הרכב הקרוב אליך.

הסבר: תמרור עצור מחייב לעצור גם אם מחסום הרכבת מורם או אין מתקרבת רכבת.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה