בחירת רישיון
התחברות

מה הן הסכנות הצפויות בנהיגה בדרך הררית?

כמצוין בתשובה.