בחירת רישיון
התחברות

מה אורכו המרבי המותר של רכב מחובר?

לפי דרישת רשות הרישוי.