מאגר שאלות תאוריה

כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

  • הגבר מהירות נסיעתך ובכך תמנע את טלטולי הרכב.
  • סע בהילוך נמוך. אתה נוהג בדרך הררית.
  • ציית להוראות עובדי מע״צ.
  • התאם את המהירות לתנאי הדרך. אל תתעלם מכביש משובש.

הסבר: תמרור שמציין כביש משובש ועל הנהג להתאים את מהירותו לתנאי הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה