בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג כאשר התמרור שבתמונה מוצב בדרך לפניך?

תמרור שמציין כביש משובש ועל הנהג להתאים את מהירותו לתנאי הכביש.

practiceimage