בחירת רישיון
התחברות

מתי דרושה בלימת גלגל אחד בטרקטור (הפרדת בלמים)?

עצירת גלגל אחד גורמת לטרקטור לבצע סיבוב חד .