מאגר שאלות תאוריה

מתי דרושה בלימת גלגל אחד בטרקטור (הפרדת בלמים)?

  • כאשר נהג הטרקטור רוצה לפנות פנייה חדה בו במקום במהירות גבוהה.
  • כאשר נהג הטרקטור רוצה לתמרן ברדיוס גדול במיוחד בין מבנים או גידולים.
  • כאשר נהג הטרקטור רוצה לפנות פנייה חדה בו במקום במהירות נמוכה מאוד.
  • כאשר גלגל אחד מחליק על פני הקרקע והטרקטור אינו מתקדם.

הסבר: עצירת גלגל אחד גורמת לטרקטור לבצע סיבוב חד .

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה