מאגר שאלות תאוריה

האם חלה חובת חגירת חגורות בטיחות בטרקטור משא?

  • כן. החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים רק בדרך שאינה עירונית.
  • כן. החובה חלה על הנהג ועל כל הנוסעים בכל דרך.
  • כן, אך החובה חלה על הנהג ועל הנוסעים בדרך עפר בלבד.
  • לא, אין חובה לחגור חגורות בטיחות.

הסבר: כמצוין בתקנות התעבורה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה