בחירת רישיון
התחברות

חנייה זוויתית בכביש:

חניה זויתית חייבת להיות מסומנת ככזאת.