מאגר שאלות תאוריה

מחזיק רישיון נהיגה בדרגה B רשאי לנהוג גם:

  • באוטובוס זעיר פרטי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
  • באוטובוס זעיר ציבורי שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
  • בכל רכב מנועי שמשקלו הכולל עד 6,000 ק"ג.
  • בכל אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.

הסבר: רק באוטובוס ציבורי פרטי. והמשקל המקסימלי שלו 3.500 ק"ג.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה