בחירת רישיון
התחברות

מה משמעותו של התמרור?

מקום שהמהירות המקסימלית המותרת היא כמצוין בתמרור.

practiceimage