מאגר שאלות תאוריה

מה משמעותו של התמרור?

  • אסור לחנות במרחק של יותר מ-30 ס"מ מהמדרכה.
  • אזור מיתון תנועה.
  • אסור לנסוע במהירות נמוכה מ-30 קמ"ש.
  • קצה אזור 30 קמ״ש.

הסבר: מקום שהמהירות המקסימלית המותרת היא כמצוין בתמרור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה