מאגר שאלות תאוריה

מהי החובה המוטלת על הנוהג ברכב בהתקרבו למפגש מסילת ברזל?

  • להאט עד כדי יכולת עצירה לפני המסילה.
  • להמשיך את הנהיגה כרגיל. אין חובת האטה.
  • לעצור לפני המסילה, במרחק של מטר אחד לפחות מהמסילה.
  • לעצור לפתוח את החלונות ברכב ולהאזין.

הסבר: להאט לפני המסילה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה