מאגר שאלות תאוריה

רכב שאושר להסעת ילדים הוא:

  • כל אוטובוס ציבורי בקו שירות.
  • כל אוטובוס הרשום בחברת הסעות.
  • כל רכב מנועי המסיע ילדים.
  • אוטובוס פרטי או רכב ציבורי שאושרו להסעת ילדים.

הסבר: רכב שאושר על ידי רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה