בחירת רישיון
התחברות

לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?

לפי דרישת רשות הרישוי.