מאגר שאלות תאוריה

לאחר כמה שעות מנוחה רשאי נהג רכב משא שמשקלו הכולל המותר 10,000 ק"ג או יותר להתחיל בעבודתו?

  • לאחר מנוחה רצופה של שש שעות.
  • לאחר הפסקת מנוחה רצופה של שבע שעות.
  • לאחר מנוחה רצופה של חמש שעות.
  • לאחר מנוחה רצופה של ארבע שעות.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה