בחירת רישיון
התחברות

מתי והיכן אסור לעצור רכב או להחנותו?

אין להפריע לתנועה או להסתיר תמרורים.